Welke Dofna behandelingen zijn er en wat gebeurt er?

Basisbehandeling

De Dofna therapie begint met een basisbehandeling, een eerste algemene schoonmaak. Emotioneel beladen herinneringen en basisovertuigingen die vóór je 20ste levensjaar zijn opgebouwd, worden “opgelost”.

Door de overtuigingen te ontladen kunnen de vicieuze cirkels doorbroken worden en wordt de emotionele lading er vanaf gehaald waardoor er ruimte ontstaat. Deze ruimte geeft je de gelegenheid meer jezelf te zijn en te kunnen beslissen vanuit je eigen ik, niet meer beïnvloed door de houdingen en patronen waar je zo door werd belemmerd.

Ben je niet in de gelegenheid om bij mij langs te komen, neem dan telefonisch contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.

Advanced behandelingOgen zeggen alles

Na de Basisbehandeling zal er worden gewerkt aan een probleem waar je graag vanaf wilt. Er kunnen verschillende problemen aangepakt worden gedurende  meerdere behandelingen. Het kunnen onzekerheden zijn of bepaalde emoties die je dwars zitten.

We zijn allemaal opgebouwd uit het DNA van onze (voor)ouders. Veel hardnekkige patronen zijn niet werkelijk van onszelf, maar vererfd door de bloedband. Nadat met de basisbehandeling alle algemene blokkades en vervuilingen uit het energiesysteem gehaald zijn, zal een advanced behandeling de blokkades uit diepere lagen opsporen en voor altijd  neutraliseren.

 

Hoe wordt een sessie gegeven door de Dofna Coach

Tijdens een Dofna-behandeling werkt de coach vanuit de observer. Daardoor kan hij objectief kijken zonder beïnvloed te worden door de eigen emoties en ervaringen. Dat doet de coach door eerst contact met het eigen observerend vermogen te leggen. Vervolgens maakt hij contact met het Hogere Zelf van de cliënt. Coach en cliënt zitten tegenover elkaar op een stoel en tijdens de behandeling vindt er geen lichamelijke aanraking plaats.

Wat gebeurt er tijdens en na de behandeling

Alles wat aan een blokkade vast zit zal moeten worden losgekoppeld en eerst al die onderdelen uit elkaar worden gehaald. Want we zijn als mens plus/min gepolariseerd, we leven in dualiteit. De blokkades zijn minpolariteiten die op dat moment sterker spreken dan de positieve kant. Als we de minpolariteit bevestigen door deze kant te zien, horen en erkennen met behulp van de Dofna-methodiek laten we de twee polariteiten samensmelten. Daardoor wordt het systeem weer in een zelf genererend proces gezet.

Op  het moment dat we de blokkade ontladen, draait de energetische lading het lichaam uit. Dat noemen we afspinning. De ontlading spint, draait uit het systeem. En op het moment dat het er helemaal uitgedraaid is en de min-polariteit weer op nul is, ontstaat er ruimte. Vervolgens verdwijnt de lading uit de neurale netwerken; die wordt “eruit gehaald”. De lading verdwijnt dan uit de herinnering. Dit laatste is het belangrijkste moment wat de ontlading permanent maakt.

Als je bijvoorbeeld een auto-ongeluk hebt gehad, dan is het gevoel van het ogenblik van het ongeluk steeds weer aanwezig op het moment dat je er aan denkt of als je iets dergelijks ziet op de tv. Maar als die lading uit je systeem verdwenen is dan kan je er neutraal naar kijken en heb je nog steeds de herinneringen van het ongeluk, maar de lading is er niet meer.

Meer weten of een afspraak maken?